Novinky na našem portálu:


Nové otázky ke zkouškám a přezkoušení k 5.1.2024.
05.01.2024
Andrea CHVALOVÁ, Bc
Vážení kolegové, na stránkách Ministerstva dopravy jsou již k dispozici otázky k základním a prohlubovacím kurzům. Naleznete je také v jednotlivých záložkách s názvy kurzů zde, na stránkách www.stkcz.cz. Poté je lze procvičovat na nistp.mdcr.cz
Brzy budou otázky také k dispozici v sekci - online testy.

Revize tabulky "Jak na měření emisí u vozidel s historickou původností"
05.11.2023
Norbert GROSSER, Ing.
Dobrý den kolegyně a kolegové,
na základě konzultace s pracovníky MD jsme provedli revizi tabulky s přehledem "Jak na měření emisí u vozidel s historickou původností". Tabulku si lze stáhnout u všech školení pro kontrolní techniky STK a SME.

S pozdravem
Team střediska školení STK CZ a
Grosser Norbert
vedoucí Technické zkušebny vozidel STK CZ

Informace MD o zákonných změnách platných od 1.9.2023- historická a sportovní vozidla
27.08.2023
Norbert GROSSER, Ing.
Dobrý den kolegyně a kolegové,
předpokládám, že jste již všichni zaznamenali že od 1.9.2023 budete provádět i technické prohlídky historických vozidel. No a právě v této souvislosti MD vydalo informaci s názvem: Zákonné změny od 1.září 2023-historická a sportovní vozidla. Informace určitě neobsahuje odpovědi na všechny Vaše otázky kolem realizace technických prohlídek historických vozidel, ale i tak je dobré o ní vědět.

Informace je umístěna u všech druhů školení, která organizujeme (kromě školení ISTP )a současně jí naleznete v ISTP v sekci "MD Informace".
S pozdravem
ing.Grosser Norbert
vedoucí "Technické zkušebny vozidel STKCZ".

Nová informace z MD k upřesnění druhu a kategorií vozidel a termínu "jiný doklad o schválení"
21.08.2023
Norbert GROSSER, Ing.
Dobrý den kolegyně a kolegové,
MD vydalo "Informaci k druhům a kategoriím vozidel a k termínu "jiný doklad o schválení".
Pokud jste "Informaci" zatím neobdrželi, najdete jí v dokumentech ke stažení u "základních kurzů STK", Prohlubovacích kurzů STK", "základních kurzů K" a "zdokonalovacích kurzů K" na našich webových stránkách (v pravém sloupci).
Informaci je dobré nastudovat- v praxi to určitě uplatníte.
S pozdravem
ing. Grosser Norbert
vedoucí Technické zkušebny vozidel STKCZ

Vyšly novelizace vyhlášek k zákonu č.56/2001 Sb.
09.06.2023
Norbert GROSSER, Ing.
Dobrý den kolegové,
před okamžikem byly vydány následující vyhlášky k zákonu č.56/2001 Sb.:

1)vyhláška č. 153/2023 Sb. - o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vyhláška nahrazuje vyhlášku č.341/2014 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

2)vyhláška č.154/2023 Sb., která novelizuje vyhlášku č.343/2014 Sb. o registraci vozidel. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, část nabývá účinnosti dnem 1.1.2024.

3)vyhláška č.155/2023 Sb., která novelizuje vyhlášku č.211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Vyhlášky jsou ke stažení na našich webových stránkách u jednotlivých školeních a na stránkách www.mvcr.cz.
S pozdravem
Team STK CZ