Časté otázky a odpovědi:


1.

Kolik je otázek v písemném testu STK po základním kurzu STK?
Kolik času na vypracování testu po základním kurzu je?
V testu po základním kurzu STK je 50 otázek.
Na vypracování testu je 90 minut.

2.

Jsou někde zkušební otázky zveřejněny?
Ano.
Otázky pro zkoušky v základních kurzech (STK / SME) jsou zveřejněny na webových stránkách MD.
Ke stažení jsou i na našem portálu v sekci „Dokumenty ke stažení – oblast „školení“..

3.

Když v základním kurzu STK nezvládnu „test“ nebo „praktickou“ nebo „ústní“ zkoušku, mohu zkoušku opakovat?
Ano.
Na základě písemné žádosti podané příslušné pověřené školící organizaci lze zkoušku jednou opakovat.
Opakovanou zkoušku lze uskutečnit nejdříve za jeden měsíc od neúspěšného prvního pokusu a nejpozději do šesti měsíců od první zkoušky.

4.

Zkouška po základním kurzu na měření emisí obsahuje test a praktickou zkoušku?
Ano.

5.

Kolik je otázek v testu po základním kurzu na měření emisí?
Kolik času je na vypracování testu?
V testu je 30 otázek.
Na vypracování testu je 45 minut.

6.

Mohu při ústní zkoušce nebo testu používat své kontrolní úkony nebo legislativu, kterou plánuji používat v praxi na STK či SME?
Používat lze pouze podklady dodané ke zkoušce či přezkoušení školící organizací.

7.

Kdy se provádějí praktické zkoušky v základním kurzu STK?
Praktické zkoušky se prováději v posledním týdnu základního kurzu ve čtvrtek.

8.

Jaký je rozdíl mezi „zkouškou“ a „přezkoušením“ ?
„Zkouškou“ se končí základní kurz STK/SME.
„Přezkoušením“ se končí prohlubovací kurz STK/SME.

9.

Za vydání profesního osvědčení kontrolního technika se něco platí?
Ano, za vydání nového osvědčení se platí správní poplatek 1000 Kč (formou kolku v hodnotě 1000Kč). Kolek si opatřuje posluchač kurzu a předává jej na závěrečné zkoušce školící organizaci / zkušební komisi.

10.

Za prodloužení profesního osvědčení se něco platí?
Ano, za prodloužení platnosti profesního osvědčení je nutné mít připraven kolek v hodnotě 50 Kč (správní poplatek).
Kolek si opatřuje posluchač kurzu a předává jej na závěrečném přezkoušení školící organizaci / zkušební komisi.

11.

Jsem technik STK, bude mě končit profesní osvědčení k provádění technických prohlídek vozidel.
Nemám žádné osvědčení pro měření emisí.
Chci si nyní mé osvědčení pro provádění technických prohlídek prodloužit….. jaký prohlubovací kurz musím absolvovat?
Pro prodloužení Vašeho profesního osvědčení k provádění technických prohlídek (rok 2019 a dále) musíte absolvovat prohlubovací kurz pro techniky STK, který obsahuje i výuku z oblasti měření emisí.
Po zdárném absolvování tohoto prohlubovacího kurzu a úspěšném složení praktické zkoušky z měření emisí a závěrečného testu z teorie STK a SME získáte nové profesní osvědčení kontrolního technika STK jak pro provádění technických prohlídek, tak pro měření emisí všech paliv (benzín, nafta, plyn). Z naší nabídky školení si vyberte kurz s názvem: „Prohlubovací kurz PKSTK+“.

12.

Jsem technik STK. Brzy mi bude končit platnost profesního osvědčení k provádění technických prohlídek vozidel.
Vlastním i osvědčení pro měření emisí na jedno palivo – (to mi končí až za rok).
Chci si nyní mé osvědčení pro provádění technických prohlídek prodloužit. Jaký prohlubovací kurz musím absolvovat?
Pro prodloužení Vašeho profesního osvědčení k provádění technických prohlídek (rok 2019 a dále) musíte absolvovat prohlubovací kurz pro techniky STK a jelikož jste současně držitelem profesního osvědčení pro měření emisí (stačí jen na jedno palivo), budete absolvovat prohlubovací kurz pro technicky STK, který obsahuje výuku z oblasti provádění technických prohlídek a výuku z oblasti provádění měření emisí na všechna paliva (benzín, nafta, plyn).
V rámci závěrečného přezkoušení nemusíte absolvovat praktickou zkoušku z měření emisí.
Po úspěšném složení závěrečného testu získáte nové profesní osvědčení kontrolního technika pro provádění technických prohlídek a pro provádění měření emisí pro všechna paliva (benzín, nafta, plyn). Z naší nabídky školení si vyberte kurz s názvem: „Prohlubovací kurz „PKSTK“.

13.

Když mám již propadlé profesní osvědčení k provádění technických prohlídek, musím pro jeho prodloužení do základního kurzu?
Pokud ještě neuplynula doba dvou let od vypršení platnosti vašeho osvědčení, stačí absolvovat příslušný prohlubovací kurz a uspět u příslušného přezkoušení. Vaše profesní osvědčení Vám bude prodlouženo.

Upozornění:
Pokud Vám propadlo profesní osvědčení k provádění technických prohlídek, ale nevlastníte žádné profesní osvědčení k provádění měření emisí, musíte absolvovat prohlubovací kurz, který obsahuje i výuku k měření emisí.
Z naší nabídky školení si vyberte kurz s názvem: „Prohlubovací kurz PKSTK+“.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, lze získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.
Z naší nabídky školení si vyberte kurz s názvem: „Základní kurz ZKSTK“ nebo „Základní kurz ZKSME“.